remcoproject.eu/HR/

Remcoproject
Upskilling counselling workers for remote, online services provision
Title
Idi na sadržaj

Što je REMCO projekt?REMCO projekt?

Projekt "REMCO - Stručno osposobljavanje savjetodavnih djelatnika za pružanje online usluga" je sufinanciran od strane Erasmus+ programa Europske unije.

REMCO ima za cilj proširiti ponudu mogućnosti podučavanja koje podržava i jača ključne kompetencije djelatnika mentalnog zdravlja kako bi optimalno planirali i vodili online savjetovanje.
IZAZOV
Nedavna pandemija poremetila je ili zaustavila kritične usluge mentalnog zdravlja diljem EU-a (WHO, 2020.); istodobno se povećala potražnja za njegom mentalnog zdravlja. Unatoč odobravanju pružanja zdravstvenih usluga na daljinu (gdje je to primjenjivo) od strane zdravstvene zajednice, sektor zaštite mentalnog zdravlja pokazao je nisku spremnost da u potpunosti iskoristi potencijal savjetodavnih usluga pomoću IKT, prvenstveno zbog nedostatka djelatnika skrbi za mentalno zdravlje osposobljenih s potrebnim znanjem i vještinama kako planirati i voditi učinkovite online sesije.


CILJEVI I ISHODI
Cilj projekta je učiniti dostupnim obrazovni program za kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika mentalnog zdravlja s odgovarajućim otvorenim obrazovnim resursima (OERs) a kako bi odgovorili na nastale okupacione potrebe koje se odnose na pružanje usluga savjetovanja na daljinu pomoću IKT.

PARTNERI
REMCO partnerstvo se sastoji od 6 organizacija s komplementarnim vještinama iz svijeta strukovnog obrazovanja i visokog obrazovanja (bit, IAL, UNIRI, CREFOP), usluga informacijske tehnologije (EXELIA), istraživanja, savjetovanja kao i izgradnje kapaciteta i umrežavanja (INNOVELA), osnaženo kroz uključivanje Weiterkommena, Društva Za Psihološku Pomoć, Instituta Za Grupnu Analizu Zagreb, Hellenic Counseing, Coaching and Mentoring Association, CISL Funzione Pubblica kao pridruženih partnera.možete provjeriti medijske sadržaje klikom ovdjemožete provjeriti medijske sadržaje klikom ovdje

Kontakti
Site Map
Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobrenje sadržaja koji odražavaju isključi-vo stajališta autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom primjene informacija koje ova publik-acija sadrži.
Povratak na sadržaj