Projekt - remcoproject.eu/HR/

Remcoproject
Upskilling counselling workers for remote, online services provision
Title
Idi na sadržaj

Projekt

Propos
 Postojeća neusklađenost između povećane potražnje za potporom mentalnom zdravlju i trenutnih kapaciteta djelatnika mentalnog zdravlja može se pripisati nedostatku obuka o pružanju online usluga što sprječava djelatnike iz područja mentalnog zdravlja u stjecanju relevantnih vještina i kompetencija. Stoga je jačanje kontinuiranog pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tom području ključno kako bi europska radna snaga za mentalno zdravlje mogla razviti mješavinu tehničkih (npr. korištenje digitalnih platformi), organizacijskih (npr. uspostavljanje ugodnog okruženja za „korisnika“) i komunikacijskih (npr.  komunikacija u posredovanom okruženju) vještina potrebnih za optimalno planiranje i vođenje savjetodavnih sesija.

Rezultati projekta REMCO pružit će alate za odgovor na ovaj izazov.


CILJEVI
Specifični ciljevi projekta su:
 1. Dokumentirati vještine potrebne za pružanje online usluga mentalnog zdravlja
 2. Definirati ishode učenja tečaja kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (C-VET)  o učinkovitom pružanju online usluga za djelatnike mentalnog zdravlja
 3. Dizajnirati, testirati i isporučiti strukovno potvrđen online tečaj za potporu u stjecanju digitalnih, organizacijskih i komunikacijskih vještina za djelatnike mentalnog zdravlja
 4. Pružiti alate spremne za korištenje za djelatnike mentalnog zdravlja kako bi se olakšalo uvođenje i podržalo pružanje usluga savjetovanja na daljinu.
 

REZULTATI
 1. Analiza procjene potreba za definiranje zajedničkih vještina/zahtjeva u pružanju usluga podrške mentalnom zdravlju na daljinu
 2. Ishodi učenja temeljeni na dokazima, mjerljivi i procjenjivi za kontinuirano pružanje strukovnog obrazovanja (VET) o znanju i vještinama potrebni djelatnicima mentalnog zdravlja kako bi bili sposobni planirati i voditi online sesije u
 3. Formalne VET jedinice učenja s obzirom na zahtjeve potrebnih vještina u pružanju online usluga mentalnog zdravlja
 4. Otvoreni obrazovni resursi i samostalni online tečaj (MOOC) na 7 jezika
 5. Samoprocjenski alat za procjenu  spremnosti i vještina online savjetovanje za u stručnjaka i institucije mentalnog zdravlja
 6. Vodič za najbolju praksu sa studijama slučaja savjetovanja na daljinu
 7. Alati i protokoli za planiranje uvođenja praksi savjetovanja na daljinu
Kontakti
Site Map
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Povratak na sadržaj